Lessen

Taal en filosofie

Onder de naam Taal en Filosofie verzorg ik schrijflessen aan kinderen, middelbare scholieren, studenten en volwassenen. Soms maak ik een combinatie van schrijven en filosofisch gesprek door bijvoorbeeld vanuit boeken of verhalen te werken met een filosofische ingang. Ook werk ik samen met beeldend kunstenaars waarbij filosofie een rol speelt.

Ik wil licht en donker dansen

Middelbare scholieren en nieuwkomers

Leerlingen maken kennis met het proces van schrijven en ervaren hoe het is om tot het schrijven van een gedicht te komen. Ze zien wat je kunt doen met taal, hoe het functioneert binnen een gedicht, welke poëtische technieken (bijv herhaling, personificatie, vergelijking, ritme, beeld, klank) je kunt gebruiken.

Sommige leerlingen krijgen een eyopener bij het gebruiken van deze technieken. Er ontstaat een zekere macht en vrijheid over taal en schrijven. Ze merken dat ze zich kunnen uitdrukken op hun eigen manier en met een poëtische vorm. Het geeft leerlingen vaak een bevredigend en trots gevoel. De ontdekking dat je je eigen woorden in deze vorm kunt delen met anderen, speelt daarbij ook een rol.

Dit geldt ook voor nieuwkomers die zich de taal nog eigen aan het maken zijn. Ik vind het bijzonder om met deze groep mensen (12 t/m 17 jaar) te werken. Ze zijn jong, hebben veel meegemaakt en staan daardoor vaak anders in het leven dan een gemiddelde puber. Ze zijn blij dat ze (soms voor het eerst) naar school mogen en kunnen. Daarbij levert hun nog gebrekkige Nederlands vaak hele poëtische taal op.

Gedichten van nieuwkomers voor School der Poëzie

Kunsteducatie en kinderfilosofie organisaties waar ik voor werk:

Lesvoorbeeld Noordjes schrijflab

Studenten en volwassenen

Ik geef les in het schrijven van kort- en zeer kort verhaal en poëzie bij CREA en de Griffioen, de culturele centra van de HVA en VU van Amsterdam.

Aandachtig - is het woord dat ik zou gebruiken om de manier van lesgeven van Caroline samen te vatten. Ze heeft voor elke cursist oprechte aandacht en interesse, kijkt/luistert met een frisse geest naar elk fragment en laat iedereen in zijn waarde. Ze geeft boeiende oefeningen met andere invalshoeken waardoor er bij mij weer nieuwe luikjes open gingen.

Juul – Zomerweek 2023 CREA

Manuscript / individuele begeleiding

Heb je een idee voor een verhaal en vraag je je af hoe je het beste kunt beginnen? Of wil je zorgen dat je aan het schrijven blijft?

Heb je een (deel van een) manuscript liggen, of een aantal korte verhalen of gedichten en heb je behoefte aan feedback?

Ik kan je hiermee begeleiden en denk graag met je mee.

Bij een manuscriptbeoordeling let ik op de sterke en zwakke punten in je tekst en besteed ik aandacht aan zowel opbouw als inhoud van je verhaal. Daarnaast geef ik je feedback op zins- en woordniveau en schrijfstijl. Ik maak een leesverslag met inhoudelijke feedback en we hebben een (online) gesprek over je manuscript.

Tarief voor individuele begeleiding:

€ 90,00 per 1,5 uur. (30 min voorbereiding en 60 min begeleiding)

Tarief voor een manuscriptbegeleiding:

Min. 10.000 tot max. 20.000 woorden. Dit is voor mij genoeg om een goed beeld te krijgen van je manuscript en je van zorgvuldige feedback te kunnen voorzien.  Als je meer woorden wil laten lezen dan kunnen we een 2e ronde afspreken tegen een gereduceerd tarief.

Tarief eerste ronde

Het grondig lezen en beoordelen van je manuscript plus 1 uur (online) gesprek en een leesverslag:

€ 450,-

Tarief tweede ronde zelfde manuscript

Het grondig lezen en beoordelen van je manscript plus 1 uur (online) gesprek en een leesverslag:

€ 395,-  

Voor ZZP’ers en ondernemers zijn de kosten aftrekbaar


Caroline is een kritische redacteur en praktische tekst editor. Ze kan makkelijk over stijl en smaak heen kijken en zien wat een tekst nodig heeft. Bovendien heeft ze zeer bruikbare ideeën, zodat je heel geïnspireerd kunt gaan herschrijven. Ik stuur mijn teksten niet graag weg zonder dat zij er naar gekeken heeft!

Enne Koens - Schrijver

Over Caroline

In 1999 studeerde ik af aan de Schrijfopleiding (Writing for performance) aan de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht. Sindsdien schrijf ik en geef les aan middelbare scholieren, studenten en volwassenen.

Ik heb me daarnaast ontwikkeld in het voeren van filosofische gesprekken met kinderen en Visual Thinking Strategies (VTS), een manier van open en zonder oordeel waarnemen, onderzoeken, luisteren naar- en voortbouwen op elkaar, door te kijken naar kunst.

In alles wat ik gedaan en ontwikkeld heb, is het idee van ‘aandachtig zijn,’ de rode draad. In het schrijven, leren kijken, waarnemen en in het ontwikkelen van een eigen denkkracht.

In 2022 heb ik tevens een opleiding voor Natuurcoach afgerond. Ook hier spelen aandacht en waarneming een grote rol. Ik ben blij mijn werk als schrijfdocent te kunnen combineren met het coachen in de natuur.

Caroline is een betrokken docent met heel veel passie voor haar vak. Haar lessen zijn inspirerend en ze besteedt veel tijd aan persoonlijke feedback. Ik heb veel van haar geleerd en ik raad het zeker aan een cursus bij haar te volgen.

Natalie – Zomerweek 2023 CREA