Individuele coaching

Wat is natuurcoaching?

Natuurcoaching is een vorm van coachen die plaatsvindt in de buitenlucht, in de natuur.
Veel mensen zijn graag in de natuur en ervaren er rust in. Ook wordt het soms als helend ervaren om in de natuur te zijn. We zeggen vaak dat we ‘ons hoofd hebben leeg gelopen’ en we vinden het heerlijk om er even ‘helemaal uit’ te zijn.

Coaching in de natuur biedt veel voordelen:

 • Wandelen of in de natuur zijn werkt ontspannend, geeft energie en positieve gevoelens. Het kalmeert het zenuwstelsel en activeert het lichaamseigen vermogen om zichzelf op te laden en te herstellen.
 • Gedachten en gevoelens komen letterlijk in beweging. Er is meer ruimte voor concentratie, helder denken, aandacht en creatieve denkprocessen.
 • Het maakt het makkelijker om afstand te nemen van dagelijkse dingen en vaste patronen, omdat je er dus even helemaal ‘uit bent.’
 • Natuur leeft, net als jij, waardoor er tijdens de sessies als vanzelf een wisselwerking plaatsvind tussen jou en de natuur.
 • Natuur is neutraal, zonder oordeel en biedt daardoor de ruimte om makkelijker tot inzichten te komen. Wat nog (deels) onbewust is wordt makkelijker bewust gemaakt.
 • Natuur biedt vertraging. De natuur heeft haar eigen tempo van bewegen, groeien en veranderen. Het hoeft niet anders te zijn dan hoe het is. Door zelf ook te vertragen ontstaat er door tijd en ruimte meer acceptatie.
foto: Hannah Boogaard
foto: Hannah Boogaard

Werkwijze

Symbolen en metaforen

In tegenstelling tot wandelcoaching ben je bij natuurcoaching niet steeds aan het wandelen maar sta je juist vaak stil. We doen oefeningen waarin we gebruik maken van de natuur om ons heen. Ik maak veel gebruik van symbolen en metaforen. Symbolen helpen je om buiten je eigen kaders te denken. Een symbool plaatst de situatie buiten jezelf, waardoor je er gemakkelijker van een afstand naar kan kijken. Door vervolgens het symbool nauwkeurig te bestuderen en er (door mij) vragen over gesteld te krijgen, leg je weer de verbinding naar binnen, daar waar gevoel en inzicht te vinden zijn. Antwoorden komen dan als vanzelf. Doordat de inzichten visueel zijn gemaakt beklijven ze beter en zorgen ze voor een duurzame verandering.

Voor wie?

Natuurcoaching kan helpen bij alles wat jou bezighoudt; in je werk of privéleven. Zo kan het gaan over:

 • Zingeving
 • (Omgaan met) hoogsensitiviteit (HSP)
 • Je werk- en privé-balans
 • Prestatiedruk en/of perfectionisme
 • Negatieve gedachten of angsten
 • Moeite hebben met voelen
 • (Omgaan met) stress en vermoeidheid
 • Voorkomen of herstel van een burn-out of overspannen zijn
 • Moeilijke keuzes kunnen maken
 • Rouw en verlies
 • Je weerbaarheid en zelfvertrouwen
 • Grenzen voelen en stellen
 • Spirituele ontwikkeling

Nature does not hurry, yet everything is accomplished

Lao Tzu

Visie

Hoewel coaching erop gericht is mensen in beweging te brengen, begint iedere stap bij stilstaan. Dat wat blokkeert, kan alleen in beweging komen als het volledig en liefdevol erkend wordt. Om verder te kunnen bewegen moet de weerstand die er op je huidige situatie zit eerst opgeheven worden. De sessies zijn daardoor niet zozeer een zoektocht naar oplossingen, als wel een stilstaan bij wat er is. En dat zien, voelen en erkennen. Wat ik dan doe is vooral vragen stellen die bewustzijn brengen. Ik bied een veilige ruimte waarin alles doorvoeld mag worden wat er op dat moment leeft bij je. Beweging zal dan als vanzelf volgen. Ik leg in het begin dus steeds de nadruk op het waarnemen, voelen en accepteren.

‘Alles dat in de hemelen is, ter aarde en onder de aarde,
is doordrongen van de eigenschap van verbinding,
is doordrongen van de eigenschap van het gerelateerd zijn’

Hildegard von Bingen

Spirituele wetten van de natuur

De mens staat niet los van de natuur, maar is er onderdeel van. De natuur heeft haar eigen natuurwetten, haar eigen tempo van bewegen, groeien en veranderen. Het is een intelligent en complex ecosysteem, gedreven door een enorme levenskracht. Wie de natuurwetten negeert, verbreekt de verbinding met de stroom van het leven. Dan ‘stroomt’ het dus niet meer. Met als gevolg; gevoelens van eenzaamheid, incompetentie, frustratie, moedeloosheid. Onze neiging is dan het zoeken naar houvast en controle. Vanuit het hoofd. Maar daarmee gaat het niet stromen, we zetten de boel juist nog vaster. Wil je leven en werken vanuit een natuurlijke flow, dan dien je de wetten van de natuur, van jouw natuur en de natuur van het groter geheel, te respecteren. Dat vraagt om loslaten, vertrouwen, juist even niet iets doen. Het gekke is, dat dit vaak als ‘onnatuurlijk’ wordt ervaren. We zijn zo gewend aan actie, doen, oplossen.

Ik integreer (een van) de volgende 5 natuurwetten in de sessies wanneer ik denk dat het goed aansluit bij je vraag en het doel van de coaching:

 1. Ik sta niet los van de natuur, ik ben natuur.
 2. De natuur is zoveel intelligenter dan mijn beperkte denken.
 3. De natuur is continu in beweging, niets blijft daarin hetzelfde.
 4. Alles in de natuur groeit en wil tot vorm komen, en heeft een unieke dienende plek in het geheel.
 5. Alles in de natuur staat in relatie. Er is niets dat op zichzelf kan bestaan.

Caroline, dank voor de mooie wandelsessies. Heel bijzonder om met elementen uit de natuur 'kunstwerkjes' (opstelling) te maken, zonder perse creatief te hoeven zijn. Je straalt rust uit en bent oordeelloos, waardoor ik makkelijk kon delen met jou wat er in mij omging. Het heeft mij geholpen om beter te zien welke dingen belangrijk voor mij zijn en waar mijn diepere verlangen naar uit gaat.

Roos

Praktisch

foto: Hannah Boogaard

Hoe ziet een coachingsessie eruit?

Een volledig coachingstraject bestaat uit tenminste 4 sessies van 1,5 a 2 uur per keer.
Het is ook mogelijk om losse sessies te doen.

In het kort gaat een sessie op de volgende manier:

Je hebt contact met me opgenomen en we hebben telefonisch je vraag besproken.

 • We spreken af in het Amsterdamse bos (of een ander natuurgebied in overleg)
 • Korte kennismaking en samenvatting van het telefonische gesprek
 • Loopmeditatie of stiltewandeling
 • Wandelend coaching gesprek
 • Creatie proces (een opstelling of ‘stilleven maken’ met elementen uit de natuur)
 • Coaching gesprek n.a.v. de opstelling (werken met symbolen en metaforen)
 • Terugkoppeling en samenvatting 
 • Terug wandelend afsluiten en vervolgafspraken.

Benodigdheden:

 • Stevige schoeisel dat vies mag worden
 • Indien nodig regenkleding
 • Iets te drinken (eventueel wat snacks)
 • Comfortabele kleding
 • Eventueel een notitieboekje

De 5 sessies

1e sessie: Waar sta je nu?

Door het maken van een stilleven van losse elementen over je huidige situatie, krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van wat er op dit moment allemaal speelt. Hier ontstaan al wat eerste inzichten. 

2e sessie: Wat zou je graag willen?

Hierin bepalen we het doel van de sessie. Wat is je wens? Wat wil je met deze coaching bereiken? Of, wat zou je aan het eind van dit traject bereikt willen hebben? We formuleren dat tot één zin of vraag die voor jou klopt.

3e sessie: Wat houdt je tegen?

Met de inzichten die naar boven zijn gekomen bereik je nog geen duurzame verandering. Daar is meer voor nodig. We gaan in dit proces kijken wat er zich op een diepere laag afspeelt. Wat zijn de obstakels? Hier komen we wellicht diepgewortelde  mechanismen en angsten tegen die om inzicht vragen. Hier vindt de werkelijke transformatie plaats.

4e sessie: Daadkracht vergroten (bewustwording van je zielskwaliteiten)

Hardnekkige patronen en diepgewortelde angsten overwinnen vraagt veel moed. Het voelen en voeden van je eigen draagkracht is daarom van essentieel belang.

5e sessie: Voltooien

Diepere blokkades zijn blootgelegd, de belangrijkste inzichten zijn verworven. Je gaat kijken hoe je het ‘geleerde’ in de praktijk van het dagelijks leven vorm kan geven. We eindigen met een concreet stappenplan.

De 4 en 5e sessie kunnen soms in één sessie gedaan worden.

Waarnemen

In stap 1 tot en met 4 ben je voortdurend aan het verkennen en waarnemen. We verkennen je gevoelens, gedachten, verlangens en mogelijkheden nog zonder dat we op weg zijn naar een definitieve oplossing. We verkennen breed en houden alle opties open. Dit zorgt voor een veilige setting waarin je volledig kan ontspannen in wat er is. We houden de aandacht op zijn en voelen. Je hoeft nog niets te doen.

Pas in stap 5, als alles is verkend en doorvoeld, is het tijd om je wens of verlangen, waarin heel veel helder is geworden, tot werkelijkheid te maken. Nu komen vragen als: Wat heb je nodig? Hoe ga je dat doen? Wanneer? Met wie? Het is de bedoeling dat je vanaf nu zelf in actie komt.

Tarieven

Individuele coaching

Inzichtsessie – in deze sessie van 1,5 a 2 uur kijken we waar je nu staat, wat er speelt, en wat voor een effect dat op je heeft. Hierna kun je met meer inzicht zelf weer verder.

€ 95,-

Studenten € 75,-

Coachingtraject – een volledig traject. Dit start bij verkennen van wat er speelt, tot weten waar je kracht ligt en hoe je heel concreet van hieruit verder kan. Het traject bestaat uit 5 sessies van 1,5 tot 2 uur. (lees bij Praktisch meer over de inhoud van de sessies)

€ 595,-

Vergoedingen

 • Je zorgverzekering: de begeleiding van Natuurcoaching Amsterdam behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij je ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.
 • Via je werkgever: vaak reserveert je werkgever een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling en/of een vitaliteitsbudget. Je kan je werkgever vragen om het coachtraject uit dit budget te bekostigen.
  Indien je werkgerelateerde klachten hebt, kan je aan je werkgever vragen de kosten voor een coachtraject te vergoeden. Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid deze kosten op zich te nemen.
 • Voor ondernemers zijn de kosten van persoonlijke ontwikkeling en coaching aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. 
 • Belastingdienst: je kunt de kosten als scholingskosten aftrekken indien je kennis en vaardigheden opdoet voor je huidige of toekomstige baan en wanneer dit onder begeleiding of toezicht is.
 • Via PGB of UWV: heb je een Persoons Gebonden Budget of een uitkering? Informeer bij de uitkeringsinstantie naar de beschikbare financiële middelen voor vergoeding van begeleiding, re-integratie of herstel. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.
foto: Hannah Boogaard

Over Caroline

Ik, Caroline Kramer (1970) studeerde af aan de opleiding voor Natuurcoach Innersteps in Hilversum. In 2022 opende ik mijn praktijk Natuurcoaching Amsterdam, waarin ik met veel voldoening mensen met diverse vragen en verlangens begeleid, om weer in natuurlijke verbinding met zichzelf en tot eigen antwoorden te komen.

Met regelmaat volg ik verdieping- en nascholingen op het gebied van natuurcoaching. Ik ben aangesloten bij de NVNC, Nederlandse vereniging voor natuurcoaches. Het geeft me veel voldoening en energie om me vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen.

Ik was altijd al heel graag buiten en in de natuur en heb ervaren hoe het me ruimte gaf en rustiger maakte. Door mijn grote gevoeligheid was ik als kind erg gericht op alles en iedereen om mij heen. Ik kon daardoor moeilijk zelf voelen wat goed voor mij was en goede keuzes maken in wat ik zelf wilde en belangrijk vond. Door veel zoeken, mensen ontmoeten en trainingen en opleidingen volgen, heb ik me steeds verder ontwikkeld en ben ik me steeds meer bewust geworden van het pad dat ik aan het lopen ben. Nu zie ik hoe de dingen die ik gedaan en ervaren heb, met elkaar te maken hebben en – als het ware – als puzzelstukjes in elkaar vallen. Het voelt rijk om nu in en met de natuur te werken, de kracht ervan te laten ervaren.  Op basis van mijn levenservaring en opgebouwde kennis en intuïtie loop ik graag naast je, om je te helpen je eigen antwoorden te vinden.

foto: Hannah Boogaard

Contact

Ben je geïnteresseerd of heb je een vraag over natuurcoaching? Bel of mail me gerust.

info@natuurcoachingamsterdam.nl

06 27834563

KvK: 63735695

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Natuurcoaches
foto: Hannah Boogaard